Bürgerverein Brand

De Johreszitte – ein Gedicht von Wilma Henn

De Joreszitte se komme un jönt,jenou wie de Meereswelle dönt.Et Fröchjohr eröffnet dr Johresreijenmet Jröne än Blöhe än Vouelsweise.Ob Natur, ob Diere, alles, wat jeschloffe,ka jetz hoffe. Jeneßt die Zitt, se durt net lang,denn flott schlesst sich dr Sommer aa.Dä hält net emmer, wat hä versproch,wie döcks haue ver flott va häm jenoch.Deet hä dat, […]

Zum 2. Advent: ein Gedicht in Brander Mundart

Am zweiten Advent fragen wir uns: Wi finden wir Weihnachten. Vielleicht bietet das nachfolgende Gedicht von Elisabeth Kall eine Richtung an. Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Ein Gedicht: Dr Appelboom

Passend zum zurückliegenden 2. Apfeltag auf dem Brander Markt, stellt der Arbeitskreis „Os Heemetsproch“ dieses Gedicht von Jac Moll zur Verfügung.

Nachruf zu Pater Georg

Der verstorbene Pater Georg (Norbert) Mießen war aktiver Mitgestalter unserer heimatverbundenen Aktivitäten mit dem AK „Oos Heemetsproch“ Das folgende Gedicht ist ihm gewidmet: Leive Pater Georg,janz heusch, ohne völl Wööt,bes Du os entschwebt.Wie emmer op ding beschejjde Aat,has Du os un de Welt „Adie“ jesaat. Noh Corona woole ver os treffe un jet zesame drenke,nu könne […]

Sennd v`r am Eng?

Achrenachzech ess ejjaal,nüngennüünzech ess-en Zahl,die su ess-et, jlöövt m`r koom,hat jätt meet-et Eng ze doon! Ess-en Ee nu och d`rbeij,va die Nünge sujaar dreij;da, datt kamma weereklich saare,fängt m`r an-et Eng am knaare! Nüüngzeehhonndetnüngennüüngzech,wenn-et bläät, datt wöör janz jöönstech,weil, watt köönt d`rhenger att?Märr-en Zweij – un Nulle satt! Dreij moul Nüng ess sövvenenzwanzech;sööj m`r saare, […]

Op Schusters Rappe

Beij Schnii än Iis, beij Wenk un Wär,et es klor, de Brander wandere jär.Ob et Beldungswerk of de DJK,Of dr Turnverein oder Borussia,et janze Johr sönd se op jang,entdecke sich als Wandersmann.Et wandere enkele Jruppe,et wandert de KAB,och völl Frauensjruppe send ze seeh.Met un ohne Stecke,sieht me se dörch de Jäjend trecke.Se loufe net mäh […]